Coaching

Waar samengewerkt wordt kunnen conflicten ontstaan. Tussen praktijkhouders onderling, maar ook in de hoedanigheid als werkgever met de werknemers. Coachen is een beproefd middel om escalatie van problemen te voorkomen en  de samenwerking te verbeteren. Coaching is erop gericht om partijen zelfredzaam te leren zijn, zodat de kans op herhaling wordt verminderd.