Praktijkvoering en samenwerking

Praktijkhouders worden geconfronteerd met een overload aan administratieve- en overhead taken. Ook ligt er steeds meer druk op de samenwerking tussen praktijkhouders. Onderwerpen die niet tot het standaardpakket van de huisartsenopleiding horen. Soerink Advies biedt hulp bij het optimaliseren van de praktijkvoering en bij het aangaan en verbeteren van de samenwerking en het vastleggen van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.